Logo hartvanzuidplas.nl
Het Posthuis staat te verpauperen.
Het Posthuis staat te verpauperen. (Foto: archief HvH)

Posthuis verkocht, maar plan is nog ruw

  •   232 keer gelezen

Moordrecht - De percelen van het Posthuis in het oude dorp van Moordrecht zijn overgegaan in andere handen. Een projectontwikkelaar wil op de plek appartementen realiseren.

De nieuwe eigenaar heeft al een eerste kennismakingsgesprek gehad met de gemeente. “In dat gesprek is ook aan de orde gekomen welke plannen hij heeft met het Posthuis”, zegt wethouder Jan Hordijk, die hoopt dat het snel tot daden komt. “Het gaat nu om ruwe plannen en schetsen die moeten worden omgezet in concrete plannen. Samen moeten we gaan kijken hoeveel appartementen er fatsoenlijk ingepast kunnen worden. De plannen liggen op de tekentafel.”

Volgens de wethouder kan het een win-winsituatie worden. “Er is ook in Moordrecht grote behoefte aan het soort woonvormen dat de nieuwe eigenaar wil realiseren.”

De omwonenden van het Posthuis hopen al jaren op een nieuwe ontwikkeling. Zij waren het vertrouwen in de vorige eigenaar volledig kwijt en drongen er bij de gemeente op aan om het pand te onteigenen. “Er staat daar een pand dat aan het verpauperen is en waarmee niks gebeurt. Ik begrijp heel goed het grote wantrouwen van de bewoners”, reageert Hordijk. “Er is grote frustratie, en terecht.”

Tegelijkertijd, zo gaf de wethouder eerder al aan, was en is de gemeente met handen en voeten gebonden waar het gaat om het pand aan de Dorpsstraat. Dat de vorige eigenaar het veld heeft geruimd, geeft kansen op een nieuwe ontwikkeling. “Er moet weer aan het vertrouwen van de omwonenden gewerkt worden”, stelt VVD-raadslid Leendert Karreman, die onlangs met Benno de Ruiter (CDA) vragen stelde over de stand van zaken rondom het Posthuis. Toen zij die vragen stelden, was nog niet bekend dat er een nieuwe eigenaar was.

“Dat het tot een goede ontwikkeling komt, is mij een lief ding waard”, zegt de wethouder. “Maar er moet nog wel wat water door de Hollandsche IJssel stromen. Herbouw op die plek is lastiger omdat het pand aan de dijk is gebouwd en het een beschermd dorpsgezicht is.”

Daarnaast vraagt de huidige situatie om actie. Zoals het dichten van een gat in het dak. “De veiligheid is in het geding. In het eerste gesprek heb ik daar de nieuwe eigenaar ook op gewezen. Oude of nieuwe eigenaar, dat dak moet worden gerepareerd. We zullen daar streng op toezien.”

Meer berichten