Logo hartvanzuidplas.nl
Raadsleden gingen afgelopen weekend met bewoners in gesprek.
Raadsleden gingen afgelopen weekend met bewoners in gesprek. (Foto: Erik van Leeuwen)

Oost - en West Ringdijk van snelfietsroute af

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – De Oost en Westringdijk in Moordrecht worden geen onderdeel van het snelfietstracé Gouda-Rotterdam en niet als zodanig ingericht. De gemeenteraad maakte dinsdag korte metten met het voorstel van het college, dat dringend wordt verzocht op zoek te gaan naar alternatieve routes, die wél op een groot draagvlak kunnen rekenen.

Door Erik van Leeuwen

Tegen de snelfietsroute op het grondgebied van Zuidplas was veel verzet. Vooral in Moordrecht kwamen inwoners in opstand. Maandag nog overhandigde een comité van bewoners van de Oost en West Ringdijk negenhonderdtwintig handtekeningen aan wethouder Jan Willem Schuurman. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag maakte Wout Meppelink, als frontman van het verzet, duidelijk dat de snelfietsroute niet gewenst is. “De veiligheid is in het geding. De snelheid van een fietser mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in Moordrecht.”

Ook de bedachte route in Nieuwerkerk stuitte op veel onbegrip. Twee insprekers lieten echter weten niet tegen een route over de ’s-Gravenweg te zijn, mits er grote aanpassingen komen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vooral het kruispunt Groenendijk met industrieterrein De Vijf Boeken en de ’s-Gravenweg wordt als een groot probleem ervaren. Met de komst van bijna negentig garageboxen en een nieuwe wijk (Zelling) zal het aantal verkeersbewegingen alleen maar toenemen, gaven de insprekers aan.

‘Moordrecht’ en ‘Nieuwerkerk’ hadden één ding gemeen: de kritiek op het inspraaktraject. Veelzeggend was het antwoord van Marieke van der Putten, voorzitter van de Belangenvereniging ’s-Gravenweg, op de vraag van raadslid Frans Klovert (D66) hoe zij vindt dat het participatietraject is verlopen. “Welk participatietraject?”

Te veel obstakels
Bij diverse partijen in de raad was er verwondering over het ingediende collegevoorstel. “Het lijkt of het college schijt heeft aan alles”, zei Serena Rodenburg namens de SP. Geen enkele partij steunde het voorstel. “Er zijn te veel knelpunten en obstakels”, aldus Jos Wiegman (VVD) over de situatie in Moordrecht.

“Een snelfietsroute is helemaal prima, maar wel veilig”, vond Benno de Ruiter (CDA). Daarmee verwoordde hij het gevoel van de gehele raad.

De SP suggereerde dat het college door de provincie was verleid met een forse subsidie om een snelle keuze te maken. Dat werd tegengesproken door wethouder Jan Willem Schuurman. “De verkeersveiligheid op de route heeft altijd op één gestaan.” Hij was ook duidelijk over een andere afweging. “De route mag geen afbreuk doen aan het woongenot van de inwoners. Wij kiezen niet voor de fietser van buiten Zuidplas, maar voor de bewoners.”

Schuurman wees ook op een lastig dilemma. Een andere snelfietsroute door Moordrecht, door de polder bijvoorbeeld, wil niet zeggen dat snelfietsers straks de Oost en Westringdijk gaan mijden. “Gouda heeft het snelfietsennet aangesloten op de Oost Ringdijk. Fietsers zullen tóch vaak de kortste weg kiezen.” Frans Klovert erkende het ‘olifantenpaadje’. En Paul van Drenth (NEZ) stelde: “We kunnen mensen niet verbieden ergens te gaan fietsen.”

Schuurman: “Snelfietsroute of niet, de Oost en West Ringdijk zullen in de toekomst drukker worden.”

Schuurman kreeg van de gemeenteraad de opdracht mee onderzoek te doen naar alternatieve routes. Eén daarvan is de ‘ambitieroute’, zoals die door de wethouder werd genoemd. Deze zou over een jaar of vijf, zes gerealiseerd moeten worden ten noorden van Moordrecht. “Wellicht kunnen we die naar voren halen”, opperde Wiegman. Cock van der Spek van ChristenUnie/SGP vond dat het college ‘maar eens goed’ moet lobbyen bij de provincie, de initiatiefnemer van het snelfietstracé tussen Gouda en Rotterdam, voor extra geld.

Meer berichten