Logo hartvanzuidplas.nl

Regio mikt op zon voor energieopgave: ‘Inwoners kunnen financieel meeprofiteren’

  •   keer gelezen

Regio – De regio Midden-Holland zet bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES) volop in op zon. Pas als energie niet opgewekt kan worden via zon, komt windenergie in beeld, staat in de RES 1.0.

Erik van Leeuwen

De plannen van de regio werden vrijdag door de stuurgroep, de drie betrokken waterschappen en de vijf gemeenten van Midden-Holland - naast Zuidplas en Waddinxveen; Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda - gepresenteerd. Voor het grootschalig opwekken van duurzame energie gaat de voorkeur uit naar zonnepanelen op grote (bedrijfs)daken en langs infrastructuur.

Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. De afzonderlijke gemeenteraden, provincie Zuid-Holland en de drie waterschappen nemen nog voor 1 juli een besluit of ze akkoord gaan met de plannen.

Volgens Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie, ligt er een ‘eenduidig plan’, dat als basis kan dienen voor de toekomst. Hij sprak van een betekenisvolle stap in een ‘ingewikkelde meervoudige opgave’. “De uitdaging voor RES 1.0 was het afleveren van zoekgebieden. De daadwerkelijke invulling ervan zal leiden tot frisse toekomstige discussies. Wij hebben het idee dat er een goede basis is gelegd met dit plan dat plaatsvindt in een complexe setting.” 

Met ‘complexe setting’ doelde Bokhoven op de verschillende belangen en beperkingen van de betrokken gemeenten. Gouda wordt beperkt door een gebrek aan open ruimte, Bodegraven-Reeuwijk door het Groene Hart, waar niet grootschalig energie mag worden opgewekt en Krimpenerwaard door het eigen Natura 2000-gebied. Daardoor leek het erop dat Zuidplas en Waddinxveen, die allebei beschikken over veel open gebieden, de grootste hap uit de taart moesten nemen. Tegen dat idee werd door beide gemeenteraden al geageerd.

Zoekgebieden
Volgens wethouder Brigitte Leferink van Waddinxveen ligt er nu een plan waarbij de opgaven evenredig zijn verdeeld. “Alle gemeenten hebben zoekgebieden waar nu onderzocht wordt wat er mogelijk is.”

Eerder spraken zij en wethouder Jan Verbeek van Zuidplas van compensatie, in het geval Waddinxveen en Zuidplas een grotere bijdrage zouden leveren dan de andere drie gemeenten. Volgens Verbeek is dat echter (nog) niet aan de orde. “De RES is een regionale opgave en dus ook regionale verantwoordelijkheid. We doen het samen.”

In de RES is een aantal zoekgebieden aangewezen waar eventueel zonneparken kunnen komen. Daarnaast wordt dus volop ingezet op zon op daken. Als dat niet toereikend is om aan de opgave van 1567 terajoule te komen, is er nog de optie van windmolens langs snelwegen. “Ook dat blijft een mogelijkheid”, zei Leferink. “In Waddinxveen staan er al vier langs de A12. Maar de raad heeft aangegeven dat de voorkeur bij zon ligt.”

In de plannen is ook het draagvlak van inwoners meegenomen. In Zuidplas heeft men al een paar jaar een duidelijk standpunt over windmolens. De huidige coalitie heeft in het coalitieakkoord zelfs een ban op windmolens opgenomen. De grote vraag is echter of de regio het doel kan halen zonder wind. “Als alle zoekgebieden worden benut, wekken we zelfs meer op dan onze gezamenlijke opgave”, zo zei een optimistische Verbeek.

Het is de bedoeling dat inwoners ook gaan meeprofiteren van de energieopwekking. Vanuit Waddinxveen komt de roep om veel aandacht te hebben voor lokaal eigenaarschap. Leferink: “Dat zal de betrokkenheid van de inwoners niet alleen vergroten, ze kunnen financieel ook profiteren van de energieopwekking.” 

Meer berichten