Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De N219 bij Zevenhuizen.</p>

De N219 bij Zevenhuizen.

(foto: Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

Gedeputeerde Anne Koning: ‘Als verkeersplan niet lukt, géén Vijfde Dorp’

  •   keer gelezen

Regio – Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de uitvoering van de plannen voor het nieuwe dorp in de Zuidplaspolder. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning gezegd tijdens de commissie Ruimte en Wonen van de Provinciale Staten.

Erik van Leeuwen

“Als het verkeersplan niet lukt, géén Vijfde Dorp”, zei Koning (PvdA) in antwoord op vragen uit de commissie over wat er gebeurt als er geen deugdelijk mobiliteitsplan komt.

Het is de bedoeling dat Zuidplas volgend jaar een sluitend plan presenteert. Volgens Koning zijn de nog niet uitgewerkte plannen ‘net voldoende’ om het verkeer rondom het dorp in goede banen te leiden. “Het wordt druk. Achtduizend woningen kan, maar er moeten er geen tienduizend gebouwd worden”, aldus Koning.

Volgens Koning maakt de opbrengst van de bouw van de achtduizend woningen het mogelijk een goed verkeersplan te realiseren. “Dat plan zou te duur worden als er zevenduizend woningen gebouwd zouden worden.”

Nieuwerkerk-Noord
Koning ging bij dezelfde commissievergadering, waarin de fracties hun wensen en bedenkingen kenbaar konden maken, ook in op de vraag waarom het plan voor grootschalige woningbouw in Nieuwerkerk-Noord is gesneuveld. Waar er ooit plannen waren voor bijna tweeduizend woningen, mag Zuidplas daar nu nog maar beperkt bouwen. “Het zou enorme investeringen vergen, zeker ook voor het verkeer in het gebied”, lichtte Koning toe. Zij gaf wel aan dat de provincie bereid is mee te denken met Zuidplas om het gebied anders dan met woningbouw in te richten.

In het plan is dertig procent van de te bouwen woningen gereserveerd voor sociale huur. Volgens het plan is dat voor het eerste deel (4200 woningen) gegarandeerd, maar voor de resterende woningen zouden de Provinciale Staten daar via het omgevingsbeleid nog een stokje voor kunnen steken. “Maar de gemeenteraad van Zuidplas heeft uitgesproken dat die het graag wil”, aldus Koning.

De VVD vindt dat er te ‘halsstarrig’ wordt vastgehouden aan dertig procent sociaal. De provinciale fractie vindt het idee ‘nobel’, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. “Wees flexibel en bouw naar inkomen”, zei Statenlid Van Hemert.

Groene schakels
De commissie drong ook aan op een goede uitvoering van de twee groene schakels: de ecologische verbindingszone en de Groene Waterparel. Volgens Koning is er door het masterplan nu juist de kans om die twee gebieden te ontwikkelen. De opbrengst moet komen uit de grondverkoop.
Een enkele fractie (JA21) was kritisch over de financiële kant van het masterplan. Er zijn zorgen over of Zuidplas een ‘megaproject als dit’ wel aankan. “Zo goed zitten de gemeenten niet bij kas.” Koning liet weten ervan overtuigd te zijn dat de uitvoering van het plan bij Zuidplas in goede handen is.

De statenfractie van SP is net als SP Zuidplas tegen het plan. Volgens de partij moet de polder leeg blijven. Statenlid Van Aalst wees er ook op dat Zuidplas maar vijftienhonderd woningen nodig heeft voor de eigen bevolking. “Die kunnen bij de bestaande dorpen worden gehouden.”

Zij zei het gevoel te hebben dat de financiële belangen van de grote partners prevaleren. “Rotterdam sloopt massaal sociale woningen in de stad. Het grootste deel van de toekomstige bewoners van het nieuwe dorp is overloop uit Rotterdam en Den Haag. Ik heb sterk de indruk dat Zuidplas de problemen moet oplossen van anderen.” 

Meer berichten