Logo hartvanzuidplas.nl
<p>In december 2016 mocht het publiek bij de opening van de Moordrechtboog - die onderdeel is van de Parallelstructuur A12 - lopend, fietsend, op skates of skateboards de weg op.</p>

In december 2016 mocht het publiek bij de opening van de Moordrechtboog - die onderdeel is van de Parallelstructuur A12 - lopend, fietsend, op skates of skateboards de weg op.

Onderzoek naar mogelijk vervuilde grond onder Moordrechtboog

  •   keer gelezen

Regio - De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen laten onderzoeken of zo’n 200.000 ton grond, gebruikt bij de aanleg van de Moordrechtboog, restvervuiling bevat. Het gaat om thermisch gereinigde grond (TGG) van het bedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), die volgens onderzoek van Trouw en EenVandaag mogelijk verontreinigd is. In Zuidplas en Waddinxveen zijn zorgen over de mogelijke gevolgen daarvan voor de omgeving.

Het is al langer bekend dat er in 2014, 2015 en 2016 tijdelijk zaken zijn misgegaan bij het thermisch reinigen van grond door ATM schrijft het college in een informatienota aan de gemeenteraad. Reststoffen die na het reinigingsproces achterblijven in de grond zouden niet mogen oplossen in het grondwater. In de praktijk blijken een aantal potentieel gevaarlijke stoffen dat wel te doen.

Bij de Maximabrug in Alphen aan den Rijn loopt al een onderzoek naar de grondwaterkwaliteit, nadat daar thermisch gereinigde grond van ATM is toegepast. Bij een aantal grote werken van Rijkswaterstaat en een aantal dijken gebeurt hetzelfde. De uitkomsten van die onderzoeken worden naar verwachting aan het einde van de zomer gepresenteerd aan de minister. Inmiddels is er een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar ATM. Ook lopen er onderzoeken naar betrokken aannemers, certificerende instellingen en andere partijen in de keten.

Of vervuilde TGG is toegepast bij de aanleg van de Moordrechtboog (onderdeel van de N457 tussen de A20 en de A12) is nog niet onderzocht. De provincie, die eigenaar en beheerder is van de weg, en de aannemer zouden in theorie moeten hebben bijgehouden waar elke afzonderlijke partij grond precies is toegepast. De praktijk is echter soms weerbarstig, schrijft het college. Daarom heeft het de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) opdracht verleend tot een vooronderzoek. Die schakelt een onafhankelijk adviesbureau in. Als er inderdaad sprake is van verontreinigde TGG moet worden besloten of nader onderzoek noodzakelijk is. Het college wil daarvoor de uitkomsten afwachten van het onderzoek rond de Maximabrug en vergelijkbare onderzoeken door Rijkswaterstaat elders in het land.

De kosten van het vooronderzoek voor het adviesbureau en het onderzoeksbureau komen voor rekening van de provincie. De uren van de ODMH worden naar rato gedekt door de provincie, de gemeente Zuidplas en de gemeente Waddinxveen. Als er inderdaad vervuilde TGG wordt aangetroffen, zullen ook de onderzoekskosten verhaald worden op het bedrijf ATM.

Het college verwacht voor het einde van de zomer meer duidelijkheid te hebben over eventuele aanwezigheid van (vervuilde) TGG op het grondgebied van Zuidplas. Aan het einde van het jaar worden de resultaten van nader veldonderzoek verwacht.

Meer berichten