Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De Zuidelijke Dwarsweg is in de toekomst geen doorgaande autoweg meer, maar maakt deel uit van het fietscircuit rondom het Vijfde Dorp.</p>

De Zuidelijke Dwarsweg is in de toekomst geen doorgaande autoweg meer, maar maakt deel uit van het fietscircuit rondom het Vijfde Dorp.

Zuidplas groeit Zuidplas groeit

Auto geen koning meer in nieuwe dorp

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Begin volgend jaar moet het uitgewerkte verkeers- en mobiliteitsplan voor het ‘kreekrugdorp’ er liggen. Het dorp krijgt drie ontsluitingswegen, een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk, ov-verbindingen, maar opvallend is dat de auto geen koning meer is.

Afgelopen week verzekerde wet- houder Jan Hordijk dat er genoeg geld beschikbaar is om alle plannen, die dus nog moeten worden uitgewerkt, waar te maken. Met tussen de 20 en 25 miljoen euro op zak, zet Zuidplas vol ambitie in op een verkeers- en mobiliteitsplan van de toekomst.

De basis hiervan wordt gevormd door STOP, dat overgenomen is uit het Vlaams mobiliteitsbeleid. STOP staat voor Stappen, Trappen, Open- baar Vervoer en Personenwagen. Wandelliefhebbers kunnen hun hart straks ophalen, want er komt in het dorp een ‘aantrekkelijk’ en ‘fijnmazig’ wandelcircuit, dat de buurtjes (400 bij 600 meter) onderling verbindt en zo een netwerk vormt dat het gehele dorp en het omliggende landschap verknoopt. 

Voor fietsers voorzien de plannen in een walhalla.De bestaande structuur van linten en polderwegen wordt omgevormd tot een netwerk van fietsroutes, waarbij de auto te gast of helemaal afwezig is. De Zuidelijke Dwarsweg wordt afgesloten van doorgaand autoverkeer en speelt een prominente rol. Er komt een ongelijkvloerse fiets- en wandelverbinding onder de N219.

Openbaar vervoer moet ervoor zorgen dat inwoners snel bij ov-knooppunten in Gouda, Nieuwerkerk (station) en Waddinxveen kunnen zijn. Het nieuwe dorp krijgt geen eigen treinstation en ook geen metro. Wat de auto betreft: die mag in het nieuwe dorp een toontje lager zingen. Er is bewust voor gekozen om geen doorgaande weg aan te leggen. Parkeerplaatsen zullen er voldoende komen, maar het doel is om het fietsgebruik te stimuleren. Zuidplas heeft daarbij hoge verwachtingen van de komst van snelle (elektrische) fietsen.

Middelweg
Wordt er dan helemaal niks gedaan aan autowegen? Jazeker, het nieuwe dorp is straks van drie kanten te benaderen. Eén aansluiting is er al min of meer: de Middelweg. De eerste pakweg 1250 bewoners zullen via deze weg van en naar hun nieuwe huis rijden.

Daarna zal de auto-aansluiting stapsgewijs plaatsvinden. Bij de verdere groei komen twee nieuwe aansluitingen in beeld. De eerste aansluiting is op de N219 met verkeerslichten richting het dorp via de zogenaamde ‘Hartlijn’. Via deze weg wordt het dorp via de Groene Schakel benaderd. Een tweede aansluiting moet komen op de N219 bij de Knibbelweg.


Deze productie is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Samenwerkingspartners in deze serie zijn Hart van Holland, nieuwswebsite Gouwe IJssel Nieuws en Matimotion - luchtfoto’s en video’s.


Meer berichten