Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay

Jeugdbescherming in Midden-Holland verbeterd, maar wachttijden zijn niet weg

  •   keer gelezen

Regio -  Hoewel in Midden-Holland, waaronder Zuidplas valt, in de eerste maanden van dit jaar goede resultaten zijn geboekt met het beschermen van kwetsbare kinderen, is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid niet tevreden over de jeugdbescherming in de héle regio Zuid West. Die wordt daarom voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.

Vorige week verscheen het regiorapport: ‘Vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Het gaat in op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de regio Zuid West passende hulp ontvangt via de in november gestarte ‘doorbraakaanpak’. Het doel van die aanpak was problemen binnen vier maanden op te lossen.

De Inspectie concludeert dat de aanpak in Midden-Holland resultaat heeft opgeleverd: de twintig kinderen die eind vorig jaar op de lijst stonden, hebben in maart dit jaar allemaal passende hulp gekregen.

Het rapport laat ook een aantal verbeterpunten zien. Zo zijn er nog steeds wachttijden voor specialistische zorg en is er een tekort aan gezinshuizen en pleegouders.

Meer berichten