Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De halfverharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond.</p>

De halfverharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond.

Struinen verboden voor honden

  •   keer gelezen

Regio - Veel hondenbezitters die dagelijks hun hond uitlaten bij de Rottemeren leveren volgens het Recreatieschap Rottemeren een positieve bijdrage aan het gebied. Ze zijn betrokken en signaleren en rapporteren regelmatig allerlei zaken die voor de beheerders van groot belang zijn. Het komt echter ook voor dat honden(eigenaren) voor overlast zorgen. Daarom wil het schap de regels veranderen.

Onder andere in het plas-drasgebied van de Eendragtspolder gaat het uitlaten van honden volgens het Recreatieschap Rottemeren niet langer samen met de natuurwaarden. Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel daarom afgesloten. Daar broedde onder meer een aantal roerdompen.

Omdat ook buiten het broedseizoen sprake kan zijn van verstoring, wil het schap de struinpaden (het centrale deel) voor honden tot verboden gebied maken. De halfverharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond. Daarnaast komen er vrije uitrengebieden. In het broedseizoen kunnen delen van het gebied helemaal afgesloten worden voor iedereen.

In de toekomst volgen nog meer maatregelen voor het hondenbeleid. Het recreatieschap wil bijvoorbeeld regels stellen voor grote groepen honden en zones kunnen afsluiten in andere gebieden waar sprake is van hinder door honden. Met name loslopende en struinende honden verstoren de rust voor vogels (waaronder veel rodelijstsoorten), maar ook aangelijnde honden kunnen schade aanrichten.

Als terreinbeheerder is het recreatieschap verplicht om maatregelen te nemen als recreatief gebruik teveel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt.

Bijeenkomst
In het hoofdgebouw van de Willem-Alexander Baan houdt het recreatieschap op maandag 20 september van 19.30 tot 21.00 uur een participatiebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos (waar een aanlijnplicht wordt ingesteld voor het eiland met de Hooglanders) en het Nessebos (waar al lange tijd verbodsborden voor honden staan. Het verbod wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld).

Tijdens de participatiebijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recreatieschap deze besluiten wil nemen en krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng wordt verwerkt in een voorstel, waarna het algemeen bestuur het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publicatie wordt dit besluit van kracht.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via rottemeren@staatsbosbeheer.nl.

Meer berichten