Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Dat er een woningtekort is in Zuidplas komt vooral door de instroom van buitenaf. Deze migratie zorgt voor 95 procent van de vraag. </p>

Dat er een woningtekort is in Zuidplas komt vooral door de instroom van buitenaf. Deze migratie zorgt voor 95 procent van de vraag.

‘Gemeente moet strenger zijn richting projectontwikkelaars’

  •   keer gelezen

Zuidplas - Gemeenten moeten strenger acteren richting projectontwikkelaars. Dat advies gaf onderzoeker Esther Geutink bij de digitale presentatie van het onderzoek naar het woonbeleid in de regio.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Groene Hart Rekenkamer. Onderzocht werd de doeltreffendheid van het woonbeleid van vier gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Het rapport staat vol met aanbevelingen om de wooncrisis aan te pakken.

Volgens Geutink is de huidige situatie op de woningmarkt zeer complex. Ze vergeleek die met biljarten op zee. “Biljarten is al lastig, laat staan op een constant bewegende ondergrond. De prognoses van wat nodig is op de woningmarkt, zijn erg wispelturig.”
Er is vooral een gebrek aan sociale en betaalbare (huur)woningen. Gemeenten hebben dat na de crisisperiode onvoldoende herkend, mede door prognoses die steeds lager waren dan werkelijke aantallen. Daardoor gaf de provincie minder vaak toestemming om te bouwen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Zuidplas de kwantitatieve doelen haalt - aantal woningen - maar niet de kwalitatieve. Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Daarmee is Zuidplas geen uitzondering. Geutink adviseert de gemeente om te focussen op projecten die snel uitgevoerd kunnen worden en die gerealiseerd worden in de betaalbare sector. Ze constateert ook dat de gemeente de afgelopen jaren veel aandacht heeft besteed aan bovenwettelijke duurzaamheidsmaatregelen. “Ook zie je dat de gemeente zich bezighoudt met tal van projecten. Vergelijk dat met een kip die verspreid over een heel veld eieren heeft gelegd; ze allemaal uitbroeden lukt nooit.”

Een andere aanbeveling is dat gemeenten strenger moeten zijn richting projectontwikkelaars. “Het is up of out. Wil je niet meewerken aan het gewenste woonprogramma van een project? Dan kom je onderop de stapel te liggen. In honderd andere gemeenten heeft dat effect gehad.”

Volgens Geutink hebben gemeenten voldoende instrumenten in handen om de bouw van goedkopere woningen te stimuleren. “Koopgarantie is een manier. Daarbij blijft de gemeente eigenaar van de grond en wordt een huis beter betaalbaar. Bij verkoop delen gemeente en eigenaar naar ratio de winst en blijft er een goedkopere woning op de markt.” Geutink stelt ook dat er in alle onderzochte gemeenten een beperkte ambtelijke capaciteit is.
(Erik van Leeuwen)

Meer berichten