Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Op de hogergelegen kreekrug passen duizenden woningen.</p>

Op de hogergelegen kreekrug passen duizenden woningen.

(Masterplan Middengebied Zuidplaspolder)
Vijfde Dorp

‘Bewoners lage gebieden houden droge voeten en woonkamer’

  •   keer gelezen

Zuidplas – In het middengebied van de Zuidplaspolder kan veilig worden gebouwd. Dat was maandag de boodschap van de digitale informatieavond van de gemeente over de ontwikkeling van het Vijfde Dorp. Deltacommissaris Peter Glas waarschuwde onlangs in een rapport nog voor bouwen in laaggelegen gebieden in Nederland en het gevaar van overstromingen.

Erik van Leeuwen

De deelnemers aan de avond stelden vooral veel vragen over de gevaren van het omvangrijk bouwen in het gebied, waar straks naast achtduizend woningen een nieuw bedrijventerrein en wegen moeten worden gerealiseerd. 

Volgens Fabiënne Bosschieter, programmamanager duurzaamheid en klimaatadaptatie van de gemeente Zuidplas, lopen toekomstige bewoners van het Vijfde Dorp geen extra risico. Dat de Zuidplaspolder de laagst gelegen polder van Nederland is, brengt volgens haar geen extra risicofactor met zich mee. “De gehele Randstad en het westen van Nederland liggen onder de zeespiegel. Wij zijn goed beschermd door waterkeringen. Bewoners van het gebied houden droge voeten, maar ook een droge woonkamer”, verzekerde ze.

“We zullen zorgvuldig te werk moeten gaan en ervoor moeten zorgen dat er straks bij extreme buien genoeg plekken zijn waar regen opgevangen kan worden. Ook voor extreme droogte moet er water opgevangen worden.”

Daarom wordt er gestreefd naar een robuust watersysteem. De huidige situatie is op termijn niet houdbaar. “Er is nu een lappendeken van wel honderd verschillende peilstanden. Dat is voor het hoogheemraadschap bijna onmogelijk om te beheersen.”

Daarom is het uitgangspunt dat er één waterstand komt, op 06.20 NAP. Een meter daarboven kunnen de straten van het nieuwe dorp worden aangelegd. “Het vergt zorgvuldigheid en veel onderzoek”, aldus Bosschieter.

De gemeente heeft onlangs een ‘casco’ uitgewerkt voor het gebied, dat is de ‘doorvertaling’ van het masterplan. “Het geeft de grove structuur van het stedenbouwkundig plan aan”, aldus Hugo Hasper, stedenbouwkundige van de gemeente. 

Meer berichten