Logo hartvanzuidplas.nl
<p><em>De N219 - waar de snelheid omlaag gaat -&nbsp; krijgt in de toekomst twee extra ontsluitingen naar het middengebied.</em> </p>

De N219 - waar de snelheid omlaag gaat -  krijgt in de toekomst twee extra ontsluitingen naar het middengebied.

(Erik van Leeuwen)

Verlaging van maximumsnelheid op N219 op tafel

  •   keer gelezen

Zuidplas - De maximumsnelheid op de N219 tussen de snelwegen A20 en A12 wordt mogelijk in de toekomst verlaagd. De aanpassing van de snelheid hoort bij een pakket maatregelen dat wordt overwogen om de verkeersdoorstroming rondom het Vijfde Dorp goed te houden.

Door Erik van Leeuwen

Op de verbindingsweg tussen de A20 en A12 mag nu tachtig kilometer per uur worden gereden. Die maximumsnelheid zou in de toekomst verlaagd kunnen worden tot zestig of vijftig kilometer per uur. Marco van Lente, opgavemanager van het middengebied van de Zuidplaspolder, zei onlangs dat de verlaging van de maximumsnelheid op tafel ligt. “Het is één van de opties waarnaar we kijken.”

Zeker is dat er de komende tien jaar veel gaat gebeuren qua infrastructuur in het gebied. Dat is ook nodig om een ‘verkeersinfarct’ te voorkomen. Provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten hebben samen vele miljoenen uitgetrokken voor mobiliteit en een goede doorstroming van het verkeer.
In het Vijfde Dorp komen achtduizend woningen en er is 65 hectare aan bedrijventerrein gereserveerd. Het aantal verkeersbewegingen in het gebied zal daardoor fors toenemen.

Er zijn inmiddels diverse verkeersonderzoeken gehouden. Die laten een forse toename van het verkeer zien. De modellen hebben de gevolgen voor het verkeer tot 2040 in kaart gebracht voor de hele omgeving. Daarbij is verder gekeken dan alleen het Vijfde Dorp, ook de effecten van de toekomstige verbreding van de A20 en de bouw van het Koningskwartier in Zevenhuizen, van Westergouwe in Gouda en Triangel in Waddinxveen, zijn meegenomen.

Toevoegen rijstroken
Gemeente Zuidplas kijkt samen met de provincie en gemeente Gouda naar maatregelen die een goede verkeersdoorstroming bevorderen. Zo wordt er bij kruispunten gekeken naar het toevoegen van rijstroken. Eén van de geplande maatregelen is de verdubbeling van het aantal rijstroken op de N457 naar Westergouwe. In de toekomst zal ter hoogte van de rotonde naar ‘t Weegje een tweede ontsluiting komen. De rotonde zelf zal worden aangepast. Ook de rotonde op de N219 bij Zevenhuizen is onderwerp van onderzoek.

Veel asfalt
Naast aanpassingen van bestaande wegen, zal er ook veel asfalt bij komen. De N219 krijgt in de toekomst twee extra ontsluitingen naar het middengebied van de Zuidplaspolder.

De eerste is ter hoogte van Knibbelweg-Oost, in het noorden. De gemeente denkt eraan om deze weg snel te realiseren, want dan is doorrijden vanaf de Middelweg mogelijk. Op dit moment vormen de Middelweg en Moordrechtboog de enige ontsluiting van het Vijfde Dorp, waarvan op 1 juli 2024 de eerste paal de grond in moet gaan. In de gemeenteraad leeft de sterke wens om nog voor de bouw van de eerste wijken een extra weg te hebben aangelegd. ‘Eerst bewegen, dan bouwen’, is een veelgehoord credo in de raad.

Een tweede ontsluiting van het gebied is gepland aan de kant van Nieuwerkerk, tussen het kruispunt Nesselande/Zuidelijke Dwarsweg en de afslag A20. Rond het Vijfde Dorp wordt een rondweg aangelegd. In het dorp zelf komt een ‘hartlijn’, die autoverkeer door het centrum leidt.

Extra station
Er wordt niet alleen ingezet op autoverkeer. Het accent ligt ook op hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen in het gebied, met buslijnen. Een treinstation bij de Gouweknoop is op korte en middellange termijn niet haalbaar, omdat verdubbeling van het spoor tussen Rotterdam en Gouda niet mogelijk is. Wel wordt gekeken naar een extra station op de lijnen Gouda-Den Haag en Gouda-Alphen.

De gemeente wil er ook op inzetten dat inwoners van het nieuwe dorp hun auto inruilen voor een ander vervoermiddel. Zo komt er in het gebied een grootschalig fietsnetwerk. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten