Logo hartvanzuidplas.nl
(Illustratie: Ricarda Mölck/Pixabay)
(Illustratie: Ricarda Mölck/Pixabay)

‘Laat plannen Knarrenhof niet liggen’

  •   keer gelezen

Zuidplas - Bezuinigen op het gas- en elektriciteitsverbruik; dat is wat bijna veertig procent van de invullers van de woonenquête van Hart van Holland en Toponderzoek zegt te doen om de maandelijkse woonlasten te betalen en financiële speelruimte te houden. Daarnaast wordt gelet op de uitgaven voor dagelijkse boodschappen, voor kleding en voor uitgaan. Een andere veertig procent zegt nergens op te bezuinigen.

De vragen in de woonenquête werden beantwoord door 261 inwoners van Zuidplas; de resultaten kunnen daarom niet als representatief worden beschouwd voor de hele bevolking van Zuidplas. Van de respondenten gaf ruim tachtig procent aan een koopwoning te hebben, 47 procent daarvan een woning met een Woz-waarde van meer dan 350.000 euro. Tien procent woont in een sociale huurwoning. 

Kleiner wonen
Veertig procent van de ondervraagden antwoordde geen verhuisplannen te hebben voor de komende vijf jaar. Dertien procent wil graag verhuizen binnen Zuidplas, vier procent zegt buiten de gemeente te willen gaan wonen. Een kleine veertig procent zegt af te wachten af wat er op zijn/haar pad komt.

Als mogelijke reden om te willen verhuizen, wordt ‘kleiner wonen’ het vaakst genoemd. Ook gelijkvloers wonen, in een levensloopbestendig huis, is een veel gegeven reden.

Geen doorstroming
Over het lokale woonbeleid in Zuidplas is 39 procent (zeer) ontevreden. Een van de invullers geeft een toelichting, die representatief is voor de mening van veel respondenten: “Er wordt niet gebouwd voor starters en ouderen. De wereld bestaat niet alleen uit gezinnen met kinderen. Er is geen doorstroming mogelijk. Wat er gebouwd wordt, is veel te duur. Er moeten meer (nieuwe, betaalbare) woningen komen voor inwoners van Zuidplas zelf. Laat plannen, zoals voor een Knarrenhof, niet eindeloos liggen, maar kijk er eens serieus naar en hak een knoop door.”
Een even grote groep - ook 39 procent - zegt neutraal te staan ten opzichte van het woonbeleid, 18 procent is (zeer) tevreden.
De meeste respondenten (27 procent) willen maximaal 500 tot 750 euro per maand uitgeven aan woonlasten, bestaande uit huur/hypotheek, energiekosten, onderhoud en gemeentelijke belastingen. Bijna een kwart van de invullers van de enquête is bereid daarvoor tussen de 750 en 1000 euro neer te tellen. Zes procent zegt geen moeite te hebben met woonlasten die meer dan 1500 euro per maand bedragen.

Alle resultaten van de enquête zijn te vinden op tipzuidplas.nl.

Meer berichten