Jan Rensen tijdens een openmiddag bij de oudheidkamer in Moordecht. (foto: HVM)
Jan Rensen tijdens een openmiddag bij de oudheidkamer in Moordecht. (foto: HVM)

Jan Rensen postuum erelid HVM

Algemeen

Moordrecht - Jan Rensen is postuum benoemd tot erelid van de Historische Vereniging Moordrecht. De Moordrechtenaar overleed vrijdag 15 juli op 85-jarige leeftijd. De benoeming werd 22 juli bekendgemaakt tijdens de drukbezochte uitvaartdienst in Gouda.

Jan Rensen groeide op in Amsterdam. Vanaf de jaren 70 woonde hij in Moordrecht, waar hij van meet af aan zeer actief was in het Moordrechtse verenigingsleven. Zo was hij jarenlang penningmeester van de Tennisvereniging Moordrecht en de Historische Vereniging Moordrecht (HVM). 

Het penningmeesterschap van de historische vereniging bekleedde Rensen vanaf de oprichting in 1993 tot kort voor zijn overlijden.

Handen uit de mouwen
Het bestuur wilde Jan Rensen al bij leven tot erelid benoemen, maar omdat hij nog officieel in het bestuur zat was dat niet mogelijk omdat bestuursleden geen erelid kunnen worden.

In zijn toespraak tijdens de uitvaartdienst herinnerde oud HVM-bestuurslid en erelid Johan Verboom zich Jan Rensen als een harde werker die graag de handen uit de mouwen stak. “Zo was hij altijd als eerste bij de ledenvergadering om alles te checken en de muntjes uit te delen.”

Zuinigheid met vlijt
Als penningmeester waakte Rensen streng over de verenigingskas. “Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, was zijn motto”, aldus Johan Verboom. “Jan wilde niet afhankelijk zijn van subsidies en vond dat de vereniging zelf rond moest kunnen komen om zelfstandig te zijn. Zuinig zijn kan op vele manieren. En al die manieren kende hij. Zo kocht hij postzegels vooraf in en schafte hij de (betaalde) postbus af. De post kon toch ook door zijn eigen brievenbus? Dankzij zijn spaarzaamheid kon de vereniging goed investeren in de inrichting van de oudheidkamer en het jubileumfeest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.”

Een echte ‘regelaar’
Jan was een echte ‘regelaar’. Johan Verboom: “Ook zijn eigen vervanging als penningmeester had hij zorgvuldig geregeld. Maar omdat hij het besturen niet kon loslaten is het erelidmaatschap er bij leven niet van gekomen. Daarom benoemde het bestuur hem postuum tot erelid voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging. Wij herdenken hem hiermee als diplomatieke, praktische en integere man.”

De functie van penningmeester van de historische vereniging is overgenomen door Ad Eegdeman.