Afbeelding
INGEZONDEN

Onverkwikkelijk

Algemeen

Zijn de regels voor de mens of de mens voor de regels?

De Rehobothschool in Moerkapelle kampt met ruimtegebrek. Ze is niet de enige school. Inmiddels staat er al lang een noodvoorziening gereed dankzij het voortvarende optreden van het schoolbestuur (’regeren is vooruitzien’).

Echter, de ‘formulierenbrigade’ (van de brandweer) moet er nog aan te pas komen. De beoogde procedures belopen een half jaar (zegge: 26 weken). Daarmee zal de – beschikbare! – ruimte bijna een jaar leeg staan. Dat komt nog eens bovenop de menigvuldige problematiek waar het onderwijs mee te kampen heeft (personeelstekort).

De gemeente beroept zich op – of: verschuilt zich achter? – de eisen van de veiligheidsregio. Er is een gezegde, dat luidt: nood breekt wet. Mijn vertaling: de gemeente moet zich tot het uiterste inspannen die procedures zo snel mogelijk te laten verlopen. Als wij ons in Nederland strikt aan alle (ARBO)regels zouden houden, zou er niets meer gebeuren oftewel Nederland zou stil vallen.

Rehoboth betekent ‘de Heere heeft ruimte gemaakt’ (Gen. 26:22). Zoals het er nu naar uitziet hebben de ‘heren’ van het gemeentehuis die ruimte ontruimd of opgeruimd….

M. Sinke, Moerkapelle