Han Weber op archiefbeeld.
Han Weber op archiefbeeld.

Han Weber legt nevenfunctie bij adviesorgaan RTHA neer

Algemeen 748 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel - Han Weber - burgemeester van Zuidplas - heeft vrijdag 20 januari per direct zijn functie als voorzitter van de CRO Rotterdam (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam) neergelegd. Dat heeft hij laten weten in een brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Hij zegt te vrezen dat zijn neutrale rol als voorzitter publiekelijk ter discussie wordt gesteld en daarmee kan botsen met zijn burgemeesterschap. 

De taak van de CRO is om door overleg tussen betrokkenen ‘een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen’. 

In de CRO zitten wethouders van de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, bewonersvertegenwoordigers uit die drie gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en van het bedrijfsleven. Zuidplas is in de CRO niet vertegenwoordigd.

Han Weber bekleedde de functie van onafhankelijk voorzitter sinds 1 oktober 2021. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser benoemde hem toen voor een eerste termijn van vier jaar. Weber voerde zijn voorzitterschap uit als bezoldigde nevenfunctie naast zijn baan als burgemeester van Zuidplas. Bij zijn aantreden werd volgens Weber al afgesproken dat hij als voorzitter zou aftreden als de gemeente Zuidplas onder de reikwijdte van een nieuw Luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zou komen te vallen. 

Impact van vluchten
Binnen een aantal jaren moet het nieuwe Luchthavenbesluit er zijn. Daarin staat onder andere het aantal vluchten dat door het voormalige vliegveld Zestienhoven in Rotterdam mag worden uitgevoerd. Het besluit, dat niet gaat over aanvliegroutes, wordt mede gebaseerd op de impact die het aantal vluchten heeft op de leefomgeving. Die impact wordt door een deel van de inwoners van Zuidplas gevoeld, getuige het aantal klachten (ruim 1400) dat in 2021 volgens de BTV Rotterdam Airport (Bewoners tegen Vliegtuigoverlast) werd ingediend door inwoners van Zuidplas en met name van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Over de manier waarop Zuidplas is betrokken bij de voorbereidingen voor het nieuwe Luchthavenbesluit, is veel onvrede onder zowel gemeenteraad als college. Zuidplas was een van de partijen die is gevraagd een zienswijze te geven op een voorlopig pakket van afspraken. Daarin liet het college weten tegen groei van het aantal vluchten en vóór reductie van de huidige overlast van de luchthaven te zijn. Ook nam het college het standpunt in dat uitbreiding van het aantal vluchten door RTHA geen invloed mag hebben op de grote woningbouwopgave in het middengebied van de Zuidplaspolder.

Voor het overgrote deel van de gemeenteraad van Zuidplas was die stellingname van het college niet genoeg. Zij dienden een gezamenlijk amendement in waarin zij het projectteam van het Luchthavenbesluit onder andere vroegen inwoners betere inspraakmogelijkheden te geven.

Stevige discussies
In zijn brief aan minister Harbers, waarin Han Weber zijn ontslag als voorzitter van de overlegcommissie indient, schrijft hij: ‘De discussies zowel binnen als buiten de CRO omtrent het participatietraject in aanloop naar een nieuw Luchthavenbesluit zijn vanzelfsprekend stevig, want raken zowel aan de toekomst van de luchtvaartsector als zeker ook aan de belangen van de omwonenden van de luchthaven. In deze discussie wordt echter steeds vaker gepoogd de CRO in een kamp te trekken en niet langer te zien als het in de wetgeving bedoelde neutrale onafhankelijk platform waar de diverse opvattingen omtrent luchtvaart geuit kunnen worden en waarbinnen gezocht wordt naar vermindering van de overlast.’

Weber lijkt hiermee te refereren aan (sociale) mediaberichten, die zouden insinueren dat het de taak van de CRO is om het gebruik van de luchthaven te bevorderen en het vliegverkeer te laten groeien.

Klachtenprocedure
Ook met het feit dat de CRO van het ministerie zelf klachten moet gaan afhandelen, kan Weber als voorzitter niet leven. Hij schijft: ‘Ik ben van opvatting dat klachten op een zorgvuldige en onafhankelijke wijze afgehandeld dienen te worden. Gezien de uiterst bescheiden bezetting en ondersteuning van de CRO in de persoon van voorzitter en secretaris, kan de CRO naar mijn overtuiging niet aan deze standaard voldoen. Klachten raken bijvoorbeeld immers al snel ook aan het handelen van de secretaris of voorzitter.’

De BTV-Rotterdam Airport heeft in een reactie gezegd het plotselinge aftreden van Weber te betreuren. “De CRO verliest met dit vertrek een verbinder van de beste soort”, aldus BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen.