Afbeelding

Plan voor opvanglocatie in Nieuwerkerk aan den IJssel blijft overeind

Algemeen 1.269 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Het college kan verdergaan met de realisatie van een regionale opvanglocatie (ROL) voor maximaal driehonderd vluchtelingen aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk. In de gemeenteraad was deze week niet genoeg steun voor een verdeling over de vier dorpen van Zuidplas.

Het plan, dat het college in samenspraak met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) eind 2023 presenteerde, stond enigszins onder druk, omdat een aantal partijen in de gemeenteraad voorstander was van het spreiden van de driehonderd vluchtelingen. Dat is ook de wens van Platform Asielzoekers Zuidplas, dat bestaat uit omwonenden van de beoogde locatie.
Afgelopen week werd tijdens een speciale raadsvergadering, die volledig was gewijd aan het opvangvraagstuk, al snel duidelijk dat het CDA, die de balans zowel naar de ene als naar de andere kant kon laten doorslaan, niet van plan was om de deal op te blazen. De partij had eerder nog kritische vragen over de deal met daarin de ROL en daaraan door het college gekoppelde 48 flexwoningen in de gemeente.

Voor- en tegenstanders van de ROL die aan de Nieuwerkerkse Zuidplasweg zal komen, spraken aan het begin van de gemeenteraadsvergadering in. Zo vroeg het onlangs opgerichte Zuidplas Tolerant om meer tolerantie. De inspreker gaf aan dat zijn groep vindt dat vluchtelingen van harte welkom geheten moeten worden. “Ze hebben er niet voor niets gekozen om te vluchten.”

Hij zei ook dat het niet helpt om elke oplossing voor het opvangprobleem te bestrijden.

Een andere inspreker stelde dat het college totaal geen oog heeft voor de belangen van inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel en dat het college maar moet opstappen. Hij zei ook dat de relatie tussen college en inwoners onherstelbaar is beschadigd. “Ik heb de echtscheiding aangevraagd.” Hij wees op de veiligheid in en om de locatie aan de Zuidplasweg.

‘Primair’ geschrapt
Tijdens het debat in de raad ging het vooral over het schrappen van het woordje ‘primair’ in de overeenkomst van de gemeente en het COA. Dat woord is geschrapt na een verzoek van de raad; die vond dat het woord ‘primair’ de deur open zou kunnen zetten voor andere doelgroepen dan die aanvankelijk door het college waren gemeld: statushouders en kansrijke asielzoekers.
‘Primair’ is vervangen door een nieuwe formulering: daarin staat dat het COA, als er een landelijk tekort aan opvangplekken is en er nog plekken zijn in de ROL, na overleg met de gemeente ‘in beperkte mate’ ook andere groepen asielzoekers naar Zuidplas kan sturen.
VVD, NEZ, PvdA/GroenLinks en Groep Van vonden dat in strijd met eerdere afspraken en wilden dat de formulering uit de tekst zou worden geschrapt. Daar kregen ze echter geen steun voor van de andere partijen. D66 gaf toe dat er zaken zijn verschoven, maar fractievoorzitter Mark Clavaux koos de kant van het college. “De glans is van de deal af, maar er blijft genoeg over. Het concept van de ROL blijft staan.” Ook ChristenUnie/SGP vond dat er met de nieuwe formulering voldoende zekerheid is ingebouwd. “Beperkt is beperkt”, zei Cock van der Spek. Dat er bij andere soorten asielzoekers eerst overleg moet zijn tussen COA en gemeente, zag hij als pluspunt. “Wij zitten aan het stuur.”

Lokale spoedzoekers
Op één punt werd het plan wel aangescherpt. De raad wil er zeker van zijn dat van de 48 flexwoningen die het COA heeft toegezegd, de helft naar lokale spoedzoekers gaat. De raad was bang dat het merendeel van de woningen anders naar statushouders zal gaan.