Logo hartvanzuidplas.nl
Martin Damen stelde vorig jaar voor bewoners van flats een emmertje te geven voor groenafval.
Martin Damen stelde vorig jaar voor bewoners van flats een emmertje te geven voor groenafval. (Foto: archief HvH)
Woningbouw Zuidplaspolder

Raadslid gaf geen geheime informatie prijs over Vijfde Dorp

  •   keer gelezen   Politiek

Zuidplas – Raadslid Martin Damen heeft geen informatie uit besloten vergaderingen over het Vijfde Dorp prijsgegeven, is de conclusie van onderzoeksbureau BING. Het fractielid van de PvdA/GroenLinks is opgelucht en spreekt van ‘politieke intimidatie’.

Door Erik van Leeuwen

Het onafhankelijke onderzoeksbureau BING deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar mogelijke schending van geheimhouding. Sinds vorig jaar vinden vergaderingen over de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder in beslotenheid plaats; het is raads- en collegeleden verboden de daar gedeelde informatie openbaar te maken.

Aanleiding voor het onderzoek waren klachten van de grootste coalitiepartijen, VVD en ChristenUnie. Zij vroegen burgemeester Weber een extern onderzoek te starten naar uitlatingen van Damen in de lokale media.

5 argumenten
PvdA/GroenLinks sprak van een ‘storm in een glas water’. Volgens fractievoorzitter Johan Helmer was alleen algemene informatie gedeeld door Damen. In een mail naar de burgemeester gaf hij daarvoor vijf argumenten. Een van de verwijten was dat Damen gesproken had over het percentage sociale huurwoningen in het Vijfde Dorp. Dat zou volgens de aangevers informatie zijn uit de besloten vergaderingen.

Volgens PvdA/GroenLinks waren standpunten hierover ook op openbare bijeenkomsten geuit. Ook de klacht dat Damen het speculatieve gedrag van ontwikkelaars en mening van de partners beïnvloed zou hebben, wees PvdA/GroenLinks van de hand. “Dat kan naar onze smaak wel het geval zijn bij de uitlating van de VVD Zuidplas dat 'het gas erop moet'. Hiermee zeg je indirect dat het proces dat het afgelopen jaar uitsluitend in besloten bijeenkomsten is besproken, moeizaam verloopt. Om maar te zwijgen over de bemoeienis van de heer Koerhuis, die juist grondspeculatie aanjaagt”, aldus Helmer, verwijzend naar het VVD-Tweede Kamerlid.

Ondanks het bezwaar van de oppositiepartij besloot Weber een integriteitsonderzoek uit te laten voeren. Hij ging wel in op het verzoek om de uitkomst in het openbaar te delen. Ook het verzoek om een snelle uitkomst werd ingewilligd.

Intimidatie
BING kwam tot de conclusie dat er geen bewijs is dat Damen zich schuldig heeft gemaakt aan schending van zijn geheimhouding. Damen is opgelucht. “Niet omdat ik in onzekerheid verkeerde over de uitkomst – ik was overtuigd dat ik goed zat – maar meer omdat het niet fijn is als er onderzoek naar je wordt gedaan. Een paar dagen voordat het onderzoek begon ben ik op vakantie gegaan. Dat is niet fijn. Ik ben iemand die zich met ziel en zaligheid inzet voor de lokale politiek. Ik ben scherp, beweeg me soms op het randje. Dat mensen mij zien als de horzel van de raad is prima, maar deze actie gaat wel heel ver. Wat mij betreft een totaal overbodige actie. Ik en ook mijn fractie en onze partijen zijn er altijd van overtuigd geweest dat er niets aan de hand was.” Damen spreekt van ‘politieke intimidatie’. “Blijkbaar wordt het spel zo gespeeld.”

Het zet de verhoudingen in de raad op scherp. Desondanks zegt Damen geen wrok te koesteren. “Persoonlijke rancune is niet iets voor de raad. Ik zit hier voor mijn achterban en de inwoners van Zuidplas.”

Volgens Damen heeft hij met de uitkomst van het onderzoek ‘meer gekregen’. “Het is meer dan een persoonlijke vrijpleiting, BING geeft ook aan dat de gemeente goed moet kijken naar geheimhouding in besloten vergaderingen.” 

Meer berichten