Logo hartvanzuidplas.nl

Vragen na datalek bij toewijzen van 52 koopwoningen in Koningskwartier

  •   keer gelezen

Zevenhuizen - Een aantal betrokkenen neemt geen genoegen met de excuusmail van de GOM Zuidplaspolder, nadat vorige week een lijst met persoonlijke gegevens is verstuurd aan ruim 1100 gegadigden voor 52 koopwoningen in het Zevenhuizense Koningskwartier.

De verontwaardiging is groot, zo merkte ook de fractie van de VVD, die er aanleiding in zag om het college vragen te stellen over de mate van verantwoordelijkheid van de gemeente Zuidplas bij het proces van registreren van belangstellenden en de toewijzing van de woningen. De antwoorden komen binnen vier weken.

In het per ongeluk openbaar gemaakte Excel-bestand is te zien dat gegadigden extra ‘scoren’ als ze al in Zuidplas wonen en als zij een maatschappelijk beroep uitoefenen. Voor de helft van de aangeboden woningen is het bovendien van belang dat kandidaat-kopers niet meer verdienen dan 55.000 euro per jaar. 

Alleen onder die voorwaarde komen zij in aanmerking voor een van de 26 sociale koopwoningen, die zij voor zo’n 150.000 euro onder de marktwaarde en tegen aanvullende voorwaarden voor 225.000 euro kunnen kopen.

Eerlijk
Over het gunningsproces hebben belangstellenden en de VVD vragen. De fractie vraagt burgemeester en wethouders of zij met zekerheid kunnen stellen dat dit proces eerlijk en volgens de afgesproken gunningscriteria is verlopen.

Voor wat betreft de sociale koopwoningen heeft GOM Zuidplaspolder inmiddels desgevraagd laten weten dat alle 26 sociale koopwoningen worden toegewezen aan inwoners van de gemeente Zuidplas, die voldoen aan de criteria. Voor de overige woningen is de huidige woonplaats van de kandidaat volgens GOM Zuidplaspolder geen criterium waarop wordt getoetst.

De VVD vraagt het college waarom ook de inkomensgegevens van belangstellenden voor die overige woningtypen (geen sociale koop) gevraagd zijn. De fractie wil weten of hierdoor niet veel meer privégegevens zijn vastgelegd dan strikt noodzakelijk is.

Op de website van het Koningskwartier is inschrijven voor fase 7, waarvoor zich al ruim 1100 mensen meldden voor 52 woningen, overigens nog steeds mogelijk. Belangstellenden worden op de reservelijst geplaatst.

  1.         
Meer berichten