Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De Boezembrug in Moordrecht.&nbsp;</p>

De Boezembrug in Moordrecht. 

(Foto: archief)
Ingezonden

‘Boezembrug knelpunt noemen, is onzinnig’

  •   keer gelezen   Ingezonden

In het artikel ‘Hekjes Doortocht Nieuwerkerk sneuvelen voorlopig niet’ (HvH van 4 november) wordt gesteld dat een deel van de gemeenteraad het niet zag zitten om de hekjes te verwijderen. Uw weergave is bagatelliserend. De motie werd immers met de grootst mogelijke meerderheid verworpen (3 stemmen voor, 23 tegen). 

U citeert ook de verkeerswoordvoerder van de VVD, dhr. Wiegman. Hij merkte rond de hekjes bij de Boezembrug in Moordrecht op dat de hekjes daar natuurlijk niet voor niets zijn geplaatst. Dit was een zeer verstandige opmerking.

De hekjes zijn indertijd geplaatst om motorrijders te weren. Deze namen in groten getale de afslag naar het fietspad ter hoogte van het gemaal, reden over de Boezembrug om van daar verder te razen over de West-Ringdijk richting centrum van ons dorp en zo verder over de Oost-Ringdijk. 

Het bevreemdt ons dat wethouder Schuurman via de krant nu toch weer de mogelijkheid lijkt te onderzoeken of deze maatregel uit het verleden ongedaan gemaakt kan worden. Hij lijkt hiermee, getuige zijn uitlatingen in uw artikel, samen te werken met de Fietsersbond.

Wethouder Schuurman is enige maanden geleden door de voltallige gemeenteraad geattendeerd op zijn tekortschietende visie op de bestaande verkeersonveiligheid op de West-Ringdijk, de kruising met de Middelweg in het centrum en de Oost-Ringdijk. Hij heeft vervolgens de raad nadrukkelijk toegezegd dat hij zal studeren op mogelijkheden om de veiligheid ter plaatse te verbeteren. 

In plaats daarvan overweegt hij nu om de motorrijders weer doorgang te verlenen. Onbegrijpelijk in onze ogen, temeer gezien het actieplan ‘Maak een punt van nul’ (verkeersslachtoffers, red.) waarvan hij overtuigd ambassadeur zegt te zijn.

De Fietsersbond is blijkbaar kind aan huis bij wethouder Schuurman. Hij vertelt namelijk dat de Boezembrug op de lijst met knelpunten van de lokale Fietsersbond staat. Maar een knelpunt opheffen en daarmee de verkeersveiligheid van vooral ook de fietsers fors vergroten, is een slecht idee. 

En hoe groot is het knelpunt eigenlijk? Vanuit Nieuwerkerk komt u met uw fiets bij de brug. U houdt een beetje in, stuurt een beetje naar links, rijdt over de brug, stuurt een beetje naar rechts en trappen maar weer. Dit is allemaal bekend bij u. Om dit een knelpunt te noemen, is in onze ogen onzinnig en staat haaks op uw toezegging om de verkeersveiligheid op de Oost- en West-Ringdijk te verbeteren. 

Teleurstellend en te gek voor woorden; de Moordrechtenaren alsnog met een probleem opzadelen nu de snelfietsroute dankzij hun gezonde verstand in ongenade is gevallen? U en de Fietsersbond hebben de schijn tegen.

  • Jan Heeringa, Lydia de Boorder, Piet Kalkman, Tjeerd Meppelink, Lydia Otte en Anneke de Rijk,
    bewoners West-Ringdijk Moordrecht
Meer berichten