Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay

Aanpak bezuinigingen splijt gemeenteraad

  •   keer gelezen   Politiek

Nieuwerkerk aan den IJssel – De oppositie houdt de coalitie in de gemeenteraad verantwoordelijk voor de almaar leger wordende spaarpot. “Tussen het aantreden van dit college en nu is er nog maar éénderde van de algemene reserve over”, stelde D66-raadslid Frans Klovert vast.

Door Erik van Leeuwen

Klovert trok als voorman van de oppositie fel van leer tegen het financiële beleid van de zittende coalitie, die bestaat uit VVD, ChristenUnie/SGP en het CDA.
De gemeenteraad debatteerde afgelopen week over de aanpak van de bezuinigingsronde om de gemeentelijke financiën voor 2025 weer in het gareel te krijgen. Zuidplas heeft te maken met een tekort dat oploopt tot ruim vier miljoen euro.

Het gat in de begroting wordt voor een groot deel veroorzaakt door het tekort in de jeugdzorg. Met andere gemeenten lobbyt Zuidplas in Den Haag voor een hogere rijksbijdrage. Als de landelijke overheid hiermee al over de brug komt, zal dat echter niet het volledige gat dichten, zo is de verwachting.

Klovert verweet het huidige college niet alleen te veel geld te hebben uitgegeven, maar ook dat zij de bal bij de gemeenteraad neerlegt. “U vraagt aan ons de kaders vast te stellen voor de bezuinigingen. Zelf komt u niet met een oplossing”, zei hij. Hij verwoordde daarmee de gedachten van andere oppositiepartijen als SP en PvdA/GroenLinks.

“Straks zeggen we ja tegen deze aanpak en dan zegt u later: ‘u heeft het zo gewild.’ Zo werkt dat niet”, aldus Serena Rodenburg (SP).

Klovert: “En als er een voorstel aangenomen wordt, trommelt u uzelf op de borst. U loopt bij het herstelplan weg van uw verantwoordelijkheid.”

‘Niet goed, niet slecht’
Bij alle partijen is de noodzaak voor een bezuinigingsoperatie doorgedrongen. Ard Bakker (ChristenUnie/SGP) wees op de algemene reserve van 10 miljoen euro. “Dat lijkt een aardig bedrag, maar als je weet dat we jaarlijks als gemeente 110 miljoen uitgeven, kijk je er toch even anders tegenaan. Als je als gezin maar één maandsalaris op de bank hebt staan, zal ik mij ongerust maken. De auto kan zo stuk gaan.”

Bakker nuanceerde zijn opmerking ook meteen. De financiële positie en het weerstandsvermogen is ‘niet goed, niet slecht’. “We zijn niet Feyenoord of Ajax, maar Sparta”, trok hij de vergelijking met de voetbaleredivisie.

Dat was voor D66 koren op de molen. “Misschien zit het met de opstelling wel verkeerd. Hebben we te veel verdedigers en te weinig aanvallers, of andersom”, kopte Klovert de voorzet in.

Nieuw Elan Zuidplas vindt het niet gepast om al over bezuinigingen te praten voordat er een duidelijk beeld is of er lucht is in de uitgaven voor het ambtenarenapparaat. “Wij hebben vernomen dat er nogal wat inhuurkrachten bij de gemeente werken. Is dat allemaal nodig? Het zou goed zijn om dat eerst in kaart te brengen”, aldus Jan Smit. Hij vermoedt dat er nog wat ‘lucht’ zit in de begroting.

Woekerwinsten
Wethouder financiën Daan de Haas gaf aan dat de gemeente goed kijkt waar in het sociaal domein de uitgaven omlaag kunnen. “Er zijn de afgelopen periode veel verhalen langsgekomen over woekerwinsten van zorgaanbieders. Wij proberen dat ook in kaart te brengen.” De Haas zinspeelde op een ‘begrenzing’ van die winsten en dus aanpassing van contracten. “Het gaat wel ten koste van onze gemeente en dus onze inwoners.”

De raad was het er wel over eens dat onomkeerbare besluiten niet genomen moeten worden, zoals het sluiten van een zwembad of andere grote voorziening in de gemeente. “Als je daaraan begint, hol je de samenleving uit. Vrijwilligers uit onze dorpen hebben die samen opgebouwd”, liet Benno de Ruiter (CDA) weten.

Bij de zomernota wordt de hoogte van de bezuinigingsronde duidelijk. Eind dit jaar moet een besluit genomen worden over de maatregelen.

Meer berichten