Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Willfried Wende/Pixabay
Woningbouw Zuidplaspolder

Zuidplas wil geen koehandel bij energieopgave van de regio

  •   331 keer gelezen

Zuidplas – De politieke partijen in Zuidplas vrezen dat de eerste avond met collega-gemeenten over de regionale energiestrategie (RES) op 6 februari, uitdraait op koehandel. Die vrees spraken ze afgelopen week uit in de commissie Duurzaamheid en Klimaatadaptatie, waarin de regionale energieopgave is gepresenteerd.

Door Erik van Leeuwen

De regio Midden-Holland, waartoe de gemeente Zuidplas behoort, moet tot 2030 voor 1567 terajoule aan energie opwekken. Uiteindelijk doel is dat de regio in 2050 energieneutraal is. De regio moet voor de zomer een regionale energiestrategie indienen bij het Rijk. Deze concept-RES moet echter nog worden vastgesteld.

Het staat nog niet vast hoeveel energie elke gemeente gaat opwekken. Zuidplas heeft zelf berekend dat het 379 terajoule voor zijn rekening moet nemen. De gemeenteraad vindt dat ook een eerlijke opgave, maar is bang dat andere gemeenten een deel van hun opgave naar Zuidplas willen schuiven.

De gemeente Krimpenerwaard heeft rekening te houden met Natura 2000-gebieden, waar het niet mogelijk is om zonne- of windenergie op te wekken. Bodegraven-Reeuwijk schermt met het feit dat het onderdeel is van het unieke Groene Hart. Aangezien Zuidplas zich laat kenschetsen door veel ruimte, bestaat de kans dat andere gemeenten in Midden-Holland van mening zijn dat Zuidplas wel wat meer mag doen.

Verkenning
Vertegenwoordigers van alle gemeenteraden treffen elkaar donderdag 6 februari in het Huis van de Stad in Gouda. In Zuidplas voelt men er niets voor om te onderhandelen. "Als iedereen dat wel van plan is, wordt dat een spannende exercitie", aldus Frans Klovert (D66). "Ik ben bang dat de avond in Gouda een Poolse landdag gaat worden."

Wethouder Jan Verbeek gaf al aan dat het om een verkenning gaat en 'dat het zeker niet gaat om een onderhandeling'. Zuidplas verbruikt in verhouding veel energie en dat heeft te maken met de energieslurpende kassen in de polders.

De partijen vonden het vreemd dat bij de berekening van de energieopgave geen rekening wordt gehouden met ontwikkelingen in de toekomst. "Daar zit bij mij wat frictie. Er gaat hier met woningbouw nogal wat gebeuren", sprak Aart Slobbe (ChristenUnie/SGP). Hij vond dat groei de maat moet zijn voor de energieopgave. "Dat is veel zuiverder."

"Neem dan wel de groei voor de hele regio en niet alleen voor Zuidplas", vulde Klovert hem aan.

Mogelijkheden in kaart gebracht
De gemeenteraad hoeft voor de conceptvisie van de regionale energiestrategie nog niet te kiezen welke maatregelen er genomen moeten worden om aan de opgave te voldoen. Voor dat traject, dat veel inhoudelijker is, is nog ruim een jaar de tijd.

De gemeente is druk bezig om in kaart te brengen welke opties en mogelijkheden er zijn. Het gaat om zonne-energie in allerlei vormen, en windenergie.

In het verleden lieten diverse politieke partijen al weten groot tegenstander te zijn van windturbines. Ook in het collegeprogramma spreken de coalitiepartijen zich uit tegen windmolens. De gemeente heeft berekend dat zes windmolens (vijf op land, één op de Zevenhuizerplas) samen goed zijn voor 140 terajoule.

Meer berichten