Bedrijventerrein Gouwe Park krijgt mogelijk een broertje
Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Bijna alle kavels op het Gouwe Park zijn verkocht.</p>

Bijna alle kavels op het Gouwe Park zijn verkocht.

(Foto: Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

Bedrijventerrein Gouwe Park krijgt mogelijk een broertje

  •   keer gelezen

Zuidplas – Uitbreiding van het Gouwe Park is onderwerp van gesprek bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. De gemeente Zuidplas praat met partners over een nieuw bedrijventerrein dat wordt omsloten door de rijkswegen A20 en A12.

Erik van Leeuwen

Het huidige Gouwe Park omvat een gebied van 65 hectare. Het bedrijvenschap Gouda en omgeving, dat een project is van de gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Gouda, werd in 1996 opgericht. De verkoop van kavels ging aanvankelijk moeizaam, mede door de financiële crisis. 

De afgelopen jaren vlogen de kavels echter de deur uit, waardoor het Gouwe Park een goudmijntje is geworden voor de betrokken partijen. Drie kavels zijn nog niet verkocht, op twee daarvan is wel een optie genomen. 

De gemeenten verdienen door de hoge grondprijs goed aan de verkoop. Afgelopen jaar konden Zuidplas, Waddinxveen en Gouda één miljoen euro op hun rekening bijschrijven. Dit jaar vloeit ongeveer eenzelfde bedrag naar de gemeenten, in 2022 is dat zelfs nog een stukje hoger (rond de 1,6 miljoen euro). 

De uiteindelijke winst van het bedrijvenschap bedraagt naar verwachting in totaal ongeveer 10,5 miljoen euro. De gemeenten hebben elk een winstaandeel van 33,3 procent.

Wethouder Martijn Kortleven van Waddinxveen zegt dat uitbreiding van het Gouwe Park een zaak is van de gemeente Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. “Het ligt op het grondgebied van Zuidplas.” 

Niet openbaar
De provincie heeft een belangrijke stem in de komst van Gouwe Park II, maar gedeputeerde Anne Koning geeft aan dat zij geen informatie kan delen. De ontwikkeling hoort bij die van het middengebied van de Zuidplaspolder en daarvan is alle informatie vooralsnog niet openbaar.

Wel bevestigt Koning dat er over bedrijventerreinen wordt gesproken. “Werkgelegenheid, en dus ook de mogelijkheid van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, is onderwerp van gesprek. Op dit moment kan er vanwege de vertrouwelijkheid van die informatie echter nog niks gezegd worden over de inhoud van die gesprekken.” 

Voor zover bekend bezit de grondbank in die hoek van de Zuidplaspolder geen grond. Zuidplas kan ervoor kiezen om het bedrijventerrein zelf te ontwikkelen.

Meer berichten